Profesní životopis

PhDr. Magda Němcová
narozena 26. 11. 1961

 

Vzdělání

1983 – 1986          Postgraduální studium:
                              Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV v Praze
                              (= Ústav klasických studií AV ČR), obor byzantských dějin

1979 – 1983         Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
                             obor historie

 

Zaměstnání

2015 – současnost Ministerstvo kultury
vedoucí samostatného oddělení ochrany kulturních statků;

2000 –2015 Národní galerie v Praze
Kurátor / vedoucí Odboru registru a metodického centra

1998 – 2000 čtrnáctideník současného umění Ateliér
redaktor

1993 – 1997 Slovanský ústav AV ČR
byzantologické oddělení, odborný pracovník

 

Další praxe a odborná činnost

2015 – současnost
odborná pracovní skupina Celní záležitosti související s kulturními statky (poradní orgán Evropské komise)

2015 – současnost
odborná pracovní skupina Navracení kulturních statků (poradní orgán Evropské komise)

2008 – 2012 odborné pracovní skupiny Mobilita sbírek a navazující Zkoumání způsobů a prostředků ke zjednodušení a zlevnění procesu půjčování a zapůjčování (poradní orgán Evropské komise)

 

2018 – současnost
core group konference V4 Active Collections

2016 – současnost
komise národní soutěže muzeí Gloria musealis

2015 – současnost
Rada kvality ČR

2015 – současnost
Komise pro technické překážky obchodu

2016 – současnost
Institut pro veřejnou správu
lektor