sekretariát
tel.: 257 085 401
fax: 233 371 872
tel.: 257 085 400

email: anna.matouskova@mkcr.cz

Narozena

30. 04. 1954 v Plané u Mar. Lázní

Vzdělání

a) Základní – ZDŠ Planá u Mar. Lázní – 1960-1969

b) Střední – Gymnázium Planá u Mar. Lázní – 1969-1973

c) Vysokoškolské – Universita Karlova, filozofická fakulta – diplomní obor historie, 1973-1978, 
    1980 - rigorózní zkouška

d) Odborná stáž- zaměření na komunální a regionální politiku organizovaná švýcarským 
    Helsinským výborem ve Winterthuru- 1999

e) Kurzy a vzdělávací programy v rámci vzdělávání vedoucích úředníků územně samosprávných 
    celků:
        - Zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro památkovou péči
        - Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 318/AKI./VEPO-4/2003
        - Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část 753/AKI./VEPO-4/2003
        - Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část VŠFS 2 01. 01.- 31. 03. 2005
        - Rozvojový komunikační program 28. 06. - 09. 12. 2005
        - Správní řád I. - 5. skupina 14. 06. - 15. 06. 2005
        - Správní řád II. - 3. skupina 13. 01. - 16. 01.2006

f) Kurz Příprava a řízení projektů spolufinancovaných z fondů EU pro projektové manažery 30. 11. 
   2006 -31. 1. 2007

g) Vzdělávací kurzy v rámci průběžného vzdělávání úředníků Ministerstva kultury od r. 2007- 
    dosud

Odborná specializace

a) Hospodářské dějiny 19. stol., regionální dějiny, dějiny hmotné kultury

b) Problematika veřejné správy v oblasti nakládání s kulturním dědictvím, zprostředkování a 
    popularizace kulturního dědictví, arts management

Členství v politických stranách

Vždy bez politické příslušnosti

Profesní uplatnění

a) Muzeum Českého krasu v Berouně – samostatný odborný pracovník-historik 
    1980-1994

b) Město Beroun – místostarostka Města Berouna – 1. volební období 1994-1998
                                                                              2. volební období 1998-2001

c) Krajský úřad Středočeského kraje – vedoucí odboru kultury a památkové péče
    01. 07. 2001 – 31. 03. 2007

d) Ministerstvo kultury – ředitelka odboru památkové péče
    01. 04. 2007 - 14. 07. 2010

e) Ministerstvo kultury – náměstkyně ministra pro oblast kulturního dědictví 
    15. 07. 2010 - dosud

Aktivity související s profesním uplatněním před nástupem na Ministerstvo kultury:

a) Muzeum Českého krasu v Berouně ( do r. 1994):
         Stálé expozice:
         - Umělecká litina na Podbrdsku – zámek Hořovice 
         - Beroun a jeho privilegia, městský fortifikační systém –Beroun
         - Dějiny Králodvorské cementárny –Králův Dvůr 
        Výstavy: 
        - Umělecká litina nejvýznamnějších železáren na Podbrdsku 
        - Kovářské a zámečnické vybavení dveří
        - Umělecká řemesla ve sbírkách Okresního muzea v Berouně 
        - Od řemeslnické dílny k továrně 
        - Umělecká litina bří Čermáků z Hořovic 
        - Proč a jak vzniknul Beroun 
        - Středověké město a řemeslo 
        - Tetín sv. Ludmily v českých dějinách 
        - Benediktinský klášter ve Sv. Janu pod Skalou – ochránce a propagátor kultu sv. Ivana 

b) Město Beroun (do r. 2001):
        - Dle usnesení o kompetencích uvolněných funkcionářů odpovědnost za oblast rozvoj města 
           (územní plán), program regenerace MPZ, školství, kultura a vnější vztahy, městské lesy, 
           životní prostředí
        - Předsedkyně Pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ Beroun
        - Předsedkyně kulturní komise Rady města Berouna

c) Regionální a celostátní aktivity před nástupem na Ministerstvo kultury ( do r. 2007):
        - 1997- 1999- předsedkyně Bohemia Centralis, sdružení města a obcí
        - 2000- 2001- členka rady Bohemia Centralis, sdružení města a obcí
        - 1994- 2001 - pověřený zástupce Města Berouna ve výboru Sdružení historických sídel 
           Čech, Moravy a Slezska
        - 1997- místopředsedkyně SHS ČMS, funkce regionálního garanta SHS ČMS pro region Praha 
           a střední Čechy
        - 1998- 2001- předsedkyně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
        - 1998- 2001 – národní koordinátora Dnů evropského dědictví v České republice
        - 1999- 2000 – členka poradního sboru ministra pro místní rozvoj pro cestovní ruch
        - 2000-2001 členka komise pro udělování grantů v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu
           České centrály cestovního ruchu
        - 1998- 2006 členka vědecké rady Ministerstva kultury ČR
        - 2001 -2007 členka Pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ Beroun

Průběžně četné aktivity publikační a popularizační z oblasti historie, muzejnictví, péče o kulturní dědictví a veřejné správy v oblasti nakládání s kulturním dědictvím.