PhDr. Alois Mačák, MBA
*1964, Prostějov

 

 

Kontakt: telefon: 257 085 400
  e-mail: alois.macak@mkcr.cz
  www.mkcr.cz

 

 

Vysokoškolské               vzdělání:

Univerzita Palackého, Olomouc, titul PhDr.
Foundationfor International Business
Administration Accreditatio, Praha, titul MBA,

Politické angažmá
ve veřejném životě:

Angažoval se v Občanském fóru a polistopadových odborech.


ZO OS KOVO Železárny Prostějov - předseda
(odborová organizace sdružující deset firem)
Zastupitelstvo města Prostějova: člen zastupitelstva, místostarosta
(kompetenční oblast -  doprava, správa majetku města, odbor sociálních věcí)
Zastupitelstvo Olomouckého kraje:
člen zastupitelstva, náměstek hejtmana a násl.
první náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava – člen

Městský výbor ČSSD Prostějov – místopředseda
Okresní výkonný výbor ČSSD Prostějov – statutární místopředseda
Krajský výkonný výbor ČSSD Olomouc – člen
Ústřední výkonný výbor ČSSD - člen

Náplň práce na ministerstvu kultury od 7.8.2018:

Na základě pokynů ministra koordinuje a zajišťuje činnosti svěřené
do jeho působnosti.
Je zástupcem ministra s výjimkou záležitostí, které vyhrazuje
ministrovi zákon. Má oprávnění zastupovat ministra při jednání
vlády ČR, komise nebo výboru Poslanecké sněmovny
či Senátu Parlamentu ČR.
Jeho přímé kompetence jsou v oblasti pracovněprávních vztahů a
péče o zaměstnance, zejména pak v jednání se zástupci
zaměstnanců, tedy odborů.