Nastavení cookies

K 1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kterým byl ukončen dosavadní model financování církví a náboženských společností státem. Počínaje rokem 2013 je dotčeným církvím a náboženským společnostem, které uzavřely se státem smlouvu o vypořádání, ze státního rozpočtu vyplácena finanční náhrada (dle § 15 zákona č. 428/2012 Sb.) a po dobu 17 let od nabytí účinnosti zákona (tzv. přechodné období) mají dotčené církve a náboženské společnosti nárok na příspěvek na podporu činnosti (dle § 17 zákona č. 428/2012 Sb.).

Částky finanční náhrady a příspěvky na podporu činnosti dosud vyplacené jednotlivým církvím a náboženským společnostem počínaje rokem 2013 jsou uvedeny v časové řadě zde (xls, 170,5 kB).

Spojte se s námi