Nastavení cookies

V roce 1972 byla zúčastněnými státy na Generální konferenci UNESCO jednomyslně schválena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage), která vstoupila v platnost dne 17. 12. 1975. Úmluvou byl mimo jiné založen Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO) a stanoveny povinnosti států k jeho položkám, tj. nejvýznamnějším památkám světa. V roce 1990 k ní přistoupila tehdejší Československá federativní republika, když závaznou se pro ni stala dnem 15. 2. 1991.

Na základě akceptování této Úmluvy byly postupně připravovány návrhy České republiky k zařazení památek do Seznamu světového dědictví, z nichž Mezivládní výbor přijal již dvanáct návrhů. Tato činnost kontinuálně pokračuje, když jsou průběžně zpracovávány podkladové materiály u těch statků, které by mohly být navrženy na zápis v desetiletém výběrovém cyklu.

  

Památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO

 

 1. Historické centrum města Český Krumlov (1992)*
 2. Historické centrum města Praha - vedle Pražské památkové rezervace zahrnuje i  zámek a park v Průhonicích (1992)*
 3. Historické centrum města Telč (1992)*
 4. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (1994)*
 5. Historické centrum města Kutná Hora s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedleci (1995)*
 6. Lednicko – valtický areál (kulturní krajina) (1996)*
 7. Zahrady a zámek v Kroměříži (1998)*
 8. Vesnická historická (památková) rezervace v Holašovicích (1998)*
 9. Zámek v Litomyšli (1999)*
 10. Sloup sv. Trojice v Olomouci (2000)*
 11. Vila Tugendhat v Brně (2001)*
 12. Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003)*
 13. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří - přeshraniční sériová nominace se Saskem (2019)*
 14. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (2019)*
 15. The Great Spa Towns of Europe/Slavná lázeňská města Evropy – nadnárodní statek zastoupený za ČR městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně (2021)*

 

* rok zápisu na seznam Světového dědictví