Za památkové rezervace je možné prohlásit území  se soubory nemovitých kulturních památek zachovaných v původním  historickém prostředí nebo lokality s archeologickými nálezy. Jedná se především o historická jádra měst a  vesnic. Vláda České republiky je vymezuje  nařízením vlády. Seznam  památkových rezervací je zveřejněn na stránkách Národního památkového ústavu.