Nastavení cookies
Zájemci o grant na podporu inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele, na kterém bude představena výše uvedená výzva, která byla vyhlášena počátkem srpna 2021, podmínky pro předložení žádostí a způsob podávání žádostí o grant v systému IS CEDR.
 
Bližší informace, včetně formuláře pro přihlášení, jsou k dispozici https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2021/online-seminar-pro-zadatele-inovativni-v-3350
Spojte se s námi