Další obecné souhrnné i aktuální informace k problematice výzkumu a vývoje jsou zveřejněny na serveru Rady pro výzkum a vývoj na Internetové adrese www.vyzkum.cz

Externí linky

http://www.vyzkum.cz