Ministerstvo kultury zřizuje v oblasti památkové péče  poradní komise a  další poradní orgány:

1. Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2. Komise pro Program záchrany architektonického dědictví České republiky
3. Komise pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
4. Pracovní tým pro Program restaurování movitých kulturních památek
5. Komise pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
6. Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku a žádostí o zrušení prohlášení věcí za kulturní památku
7. Komise Ministerstva kultury pro restaurování
8. Komise Ministerstva kultury pro program Podpora pro památky UNESCO
9. Komise programu Kulturní aktivity v památkové péči

 

platnost k 19. 11. 2018

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Odborné poradní orgány - komise odboru památkové péče Ministerstva kultury.doc, 111 kB