Název orgánu

Členové orgánu

Poradní sbor 1. náměstka ministra kultury pro ISO

Ing. Zdeněk Bouda
Ing. Jaroslav Čapek
Karel Dědek
Mgr. Lubomír Doskočil
PhDr. Magda Junková
Mgr. P. Vladimír Kellnar
PhDr. Petr Konopiský
Mgr. Petr Král
Ing. Helena Linhartová
Mgr. Lenka Rohanová
Ing. Jan Řehořovský
Ing. František Svoboda 
Vladimíra Suchanová
Mgr. Petra Ulbrichová

Komise pro posuzování žádostí
o poskytnutí dotací na zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami (ISO/A)

Ing. arch. Helena Hamouzová
pplk. Ing. Jan Řehořovský
Ing. Martin Mrázek, Ph.D.
Ing. Miroslav Mlýnek, Ph.D.
plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. 
Jiří Stefan
PhDr. Jana Součková, DrSc.
Ing. Pavel Jirásek
pplk. PhDr. Libuše Groerová
Tajemník komise: Mgr. Marek Dráč

Komise pro posuzování žádostí
o poskytnutí dotací na evidenci
a dokumentaci předmětů movitého kulturního dědictví (ISO/B)

Mgr. Ladislav Bezděk
PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.
Mgr. Petr Fedor
Mgr. Walter Schorge
Mgr. Michal Soukup
Vladimíra Mazačová
prof. MgA. Marek Jícha
Tajemnice komise: Mgr. Eržika Kubínová, Ph.D.

 

Komise pro posuzování žádostí
o poskytnutí dotací na preventivní ochranu předmětů movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí (ISO/D)

 

Dott. Emanuele Gadaleta
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
Mgr. Pavel Petr
Ing. Vlastimil Vykydal
PhDr. Michal Babík
Richard Drury
PhDr. Eva Neumannová
PhDr. Dagmar Jelínková
doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
Tajemnice komise: Mgr. Eržika Kubínová, Ph.D.

Odborná komise pro hodnocení návrhů na prohlášení movitých věcí nebo jejich souborů za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení movitých věcí nebo jejich souborů za kulturní památku režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

PhDr. Ivan Muchka
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. et Mgr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.
PhDr. Jiří Nováček
Mgr. Libor Šturc
Mgr. Monika Švec Sybolová
Ing. Karel Zeithammer CSc.
Mgr. Marta Sedláková
PhDr. Jan Štíbr
PhDr. Naděžda Kubů, CSc.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Mgr. Pavel Hlubuček
Tajemnice komise: JUDr. Veronika Bauerová

Komise pro posuzování projektů zaměřených na činnost spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích), podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Mgr. Jan Randáček
PhDr. Martina Indrová 
RNDr. Jiří Žalman
PhDr. Jana Součková, DrSc.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Mgr. Roman Musil
PhDr. Lucie Šiklová, Ph.D.
Tajemnice komise: Mgr. Eržika Kubínová, Ph.D.