Tvůrčí stipendia v oblasti literatury pro roky 2017, 2018

K dispozici výsledky výběrového řízení pro roky 2017 a 2018, složení oborové rady a zápis z jednání rady.

Druhé dotační řízení 2017 na podporu vydávání knih - uzávěrka 23. května 2017

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2017 druhé dotační řízení v oblasti podpory vydávání knih. Je určeno pro jednoleté i víceleté projekty.

 

Podpora vydávání neperiodických publikací (knih) - Výsledky prvního dotačního řízení pro rok 2017

V samostatných složkách  jsou k dispozici výsledky 2. kola prvního dotačního řízení pro rok 2017, informace o přidělených dotacích, přehled dotací, zápis z jednání komisí a složení odborných komisí.

Podpora literárních periodik a akcí - Výsledky dotačního řízení pro rok 2017

V samostatných složkách  jsou k dispozici výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2017, informace o přidělených dotacích, přehled dotací, zápis z jednání komise a složení komise.

Podpora překladu české literatury 2017/2018

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2017, složení komise pro rok 2017, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2016 a formulář žádosti o dotaci na roky 2017 a 2018. Uzávěrky pro podání žádostí: 15. květen 2017 (knihy k vydání v roce 2017), 15. listopad 2017 (knihy k vydání v roce 2018).

Program tvůrčích a studijních stipendií - přijímáme žádosti na rok 2017

Dotační řízení na rok 2017 - literatura - výsledky 1. kola

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 - oblast literatury

Oddělení literatury a knihoven MK vyhlašuje pro rok 2017 první dotační řízení v programu Kulturní aktivity – podpora vydávání literárních periodik, knih a pořádání literárních akcí.

Program státní podpory festivalů profesionálního umění - výsledky pro rok 2017

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací v roce 2016

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury, oddělením literatury a knihoven, v programu Kulturní aktivity v oblasti literatury v roce 2016.

2. dotační řízení na rok 2016 pro vydavatele knih -VÝSLEDKY

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2016 druhé dotační řízení v oblasti podpory vydávání knih. Je určeno pro víceleté projekty s termínem realizace v r. 2017 event. později. Konečné výsledky.

Výběrové dotační řízení na rok 2016 VÝSLEDKY - podpora vydávání knih, literárních časopisů a akcí

Výsledky výběrového dotačního řízení – podpora vydávání knih, literárních časopisů a akcí. Přehled projektů doporučených k podpoře, zápisy z jednání komisí.

Česká knihovna 2017

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny http://www.mzk.cz/CeskaKnihovna .

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY - 1. kolo

Podpora vydávání knih, literárních časopisů a pořádání literárních akcí. Přehled projektů, které jsou zařazeny do 2. kolo výběrového dotačního řízení. Jednání odborných komisí proběhne v průběhu února 2016, výsledky budou zveřejněny na této webové stránce.

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY - vyhlášení

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2016 výběrová dotační řízení v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik, internetových časopisů, v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti a v oblasti podpory vydávání knih.

Pokyny k vypracování pololetní zprávy u celoročních projektů v oblasti literatury

Pokyny k vypracování pololetní zprávy u celoročních projektů v oblasti literatury

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.