Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

K dispozici výsledky výběrového řízení pro roky 2021/2022, zápis z jednání rady, složení oborové rady a pokyny k vyúčtování.

 

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2021 (1. + 2. kolo) a 2020, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrka pro rok 2022: 15. listopadu 2021 + 15. května 2022

 

Podpora literárních akcí

  • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2022 - pokyny, formuláře

Termín uzávěrky:  15. října 2021

 

Upozornění: Program státní podpory festivalů profesionálního umění není z důvodů dostatečného finančního krytí v tuto chvíli otevřen jako samostatný dotační program (v souladu s čl. 2 odst. 3 usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016). Žádosti o dotaci na festivalové projekty předkládejte do příslušných tematických okruhů v jednotlivých oborových dotačních řízeních programu Kulturní aktivity.

 

Podpora literárních periodik

  • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2022 - pokyny, formuláře

Termín uzávěrky:  15. října 2021

 

Podpora vydávání knih

  • Vyhlášení 1. výběrového dotačního řízení pro rok 2022 - pokyny, informace, formuláře

    Termín uzávěrky:  15. listopadu 2021

 

 

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.