ZMĚNA KORESPONDENČNÍ ADRESY pro oblast podpory vydávání neperiodických a periodických publikací a podpory literárních akcí
Informace o změnách projektů a dotazy zasílejte na adresy olga.pavlova@mkcr.cz a paralelně lenka.macholdova@mkcr.cz (adresy alan.beguivin@mkcr.cz a bohumil.fiser@mkcr.cz již nejsou funkční).
Vyúčtování projektů za r. 2020 zasílejte na mail: literatura.vyuctovani.2020@mkcr.cz.

 

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2020 (1. a 2. kolo) a 2019, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2018–2020 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrky pro rok 2021: 15. 11. 2020 a 15. 5. 2021.

 

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

K dispozici výsledky výběrového řízení pro roky 2020/2021, zápis z jednání rady, složení oborové rady a pokyny k vyúčtování.

 

Podpora literárních akcí

 • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2021 - pokyny, informace, formuláře

Termín uzávěrky:  12. října 2020

 • Pokyny k vyúčtování dotací 2020 a Struktura průběžné a závěrečné zprávy 2020
 • Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení 2020
 • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020 - pokyny, informace, formuláře, výsledky dotačního řízení

Termín uzávěrky:  30. září 2019

Upozornění: Program státní podpory festivalů profesionálního umění není z důvodů dostatečného finančního krytí v tuto chvíli otevřen jako samostatný dotační program (v souladu s čl. 2 odst. 3 usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016). Žádosti o dotaci na festivalové projekty předkládejte do příslušných tematických okruhů v jednotlivých oborových dotačních řízeních programu Kulturní aktivity.

 • Pokyny k vyúčtování dotací 2019 a Struktura průběžné a závěrečné zprávy 2019, Výsledky dotačního řízení pro rok 2019, Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019

 

Podpora literárních periodik

 • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2021 - pokyny, informace, formuláře

Termín uzávěrky:  12. října 2020

 • Pokyny k vyúčtování dotací 2020 a Struktura průběžné a závěrečné zprávy 2020
 • Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení 2020
 • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020 - pokyny, informace, formuláře, výsledky dotačního řízení

Termín uzávěrky:  30. září 2019

 • Pokyny k vyúčtování dotací a Struktura průběžné a závěrečné zprávy 2019, Výsledky dotačního řízení pro rok 2019, Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019

 

Podpora vydávání knih

 • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2021 - pokyny, informace, formuláře

Termín uzávěrky:  2. listopadu 2020

 • Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací v roce 2020
 • Výsledky 2. výběrového dotačního řízení
 • Vyhlášení 2. výběrového dotačního řízení pro rok 2020 - pokyny, informace, formuláře

Termín uzávěrky:  18. květen 2020

 • Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení 2020
 • Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020 - pokyny, informace, formuláře, výsledky dotačního řízení

Termín uzávěrky:  4. listopad 2019

 • Pokyny k vyúčtování dotací 2019, Výsledky dotačního řízení pro rok 2019, Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019

 

 

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.