Nastavení cookies

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Byla vyhlášena výzva pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřená na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Žádosti se podávají výhradně přes dotační portál MK na adrese https://dpmkportal.mkcr.cz/defaultUzávěrka 7. 11. 2022 v 15:00. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2022 a 2021, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrky pro rok 2023: 15. listopadu 2022 + 15. května 2023.

 

Podpora literárních akcí

Příjem žádostí probíhá do 15. října 2022. 

Žádosti o dotaci na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_L_23 Výzva na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací“.

Podpora literárních periodik

Příjem žádostí probíhá do 15. října 2022.

Žádosti o dotaci na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_L_23 Výzva na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací“.

Podpora vydávání knih

Příjem žádostí bude probíhat do 15. listopadu 2022.

Žádosti o dotaci na podporu projektů pro rok 2023 musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále název příslušné výzvy.

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.