Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

K dispozici výsledky výběrového řízení pro roky 2019/2020 (a dále 2018/2019), zápis z jednání rady, složení oborové rady a pokyny k vyúčtování.

Úspěšní žadatelé budou během června/července kontaktováni po e-mailu s návrhem smlouvy o poskytnutí stipendia.

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2019 (1. a 2. kolo) a 2018 (1. a 2. kolo), formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2018–2020 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrky pro rok 2020: 15. 11. 2019 a 15. 5. 2020.

Podpora literárních akcí

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019,  Pokyny k vyúčtování dotací a Struktura průběžné a závěrečné zprávy, Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

Podpora literárních periodik

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019, Pokyny k vyúčtování dotací a Struktura průběžné a závěrečné zprávy, Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

Podpora vydávání knih

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019, Pokyny k vyúčtování dotací, formuláře žádostí pro víceleté projekty, Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.