Nastavení cookies

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni. Zpracována je dle právního stavu ke dni 26. května 2020.

Návody pro řešení životních situací

Kapitola přináší popis postupu občana ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče dle právního stavu ke dni 1. června 2020. Zákon o státní památkové péči je rozdělen podle jednotlivých správních řízení  na životní situace a to včetně nejčastějších dotazů a odpovědí na ně. Soubory jsou zveřejněny pod textem jako přiložené dokumenty, případně lze použít následující rozcestník.