Zvonařský den s žehnáním nového zvonu pro Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy

17.07.2017 17:19|příspěvkové organizace

Dnem věnovaným zvonům a zvonařství se Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy v sobotu 22. července 2017 připojuje k Letnímu baroknímu festivalu Plzeňského kraje.

 

Návštěvníkům se otevřou prostory Dvora stavebních řemesel, budou se moci setkat se známým českým zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem, vyzkoušet si řadu činností v řemeslných dílnách, poslechnout koncert nebo okusit chutě baroka. Vrcholem bohatého programu bude žehnání nového zvonu, který podle barokní předlohy odlil mistr zvonař Petr R. Manoušek. Zvonařský den se koná 22. července 2017 od 12.00 do 18.00 hodin. Zvon požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub v 15.00 hodin.

Národní technické muzeum pro své Centrum stavitelského dědictví nechalo odlít nový zvon, jemuž požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Původní barokní zvon, který se stal předlohou nového plaského zvonu, pochází ze známé zvonařské dílny rodu Pricqueyů. V Klatovech ho odlil v roce 1706 Johannes Daniel Pricquey (1657-1730). Zvon nese iniciály a znak Eugena Tyttla, který v letech 1699–1738 reprezentoval cisterciácký klášter jako jeho opat. Kde byl zvon umístěn, už dnes není známé. Uchováván je ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, kam se dostal na začátku 20. století v rámci muzejních sběrů. 

„Hlas zvonu je zvuk, který svolává, spojuje, může varovat, přináší informaci, patří do krajiny a do života. Rádi bychom ho navrátili do prostředí, kde dříve býval, naším cílem je, aby se nestal jen součástí expozice, ale plnil svou funkci v areálu Dvora stavebních řemesel CSD Plasy. Navíc se můžeme domnívat, že barokní zvon, který se stal vzorem toho současného, do areálu hospodářského dvora plaského kláštera skutečně patřil,“ říká generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

 

Kontakt:
Mgr. Adam Dušek

Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7
M: 774 426 828
E: adam.dusek@ntm.cz
W: ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.