Znovu do labyrintů!

18.07.2018 16:15|příspěvkové organizace

V  Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byla nově zpřístupněna inovace stálé expozice Komenský lidstvuLabyrinty.

Na rozdíl od původní verze (1992–2018) jsou dnešní Labyrinty oživeny barevnými reprodukcemi a jasným souběžným chronologickým řazením Komenského života a díla. Nechybí autentické Komenského citace, komentující jednotlivá období. Ta jsou navíc ilustrována nejen kolážemi reprodukcí jeho děl, dobových map, maleb portrétů význačných osobností 17. století, ale také sbírkovými předměty muzea, jako jsou např. staré tisky, sochy a obrazy.

Projde-li návštěvník expozice Labyrinty skutečně pozorně, navštíví s Komenským zajímavá místa jeho pobytu (Lešno, Londýn, Elbing, Sárospatak, Amsterodam), přiblíží se významným historickým událostem 17. století (třicetiletá válka, anglická revoluce) a též i osobnostem této doby (Descartes, kardinál Richelieu, královna Kristýna I. Švédská, Jiří I. Rákóczi ad.).

Nová moderní verze Labyrintů vznikla tvůrčí spoluprací muzejních odborníků a kolegů – výtvarnice Alexandry Haluzové a komeniologa Mgr. Petra Zemka, Th.D.

Potrvá do 430. výročí Komenského narození v r. 2022, kdy bude představena zcela nová expozice.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.