Zlato ze Šanghaje!

30.08.2019 11:01|příspěvkové organizace

"První místo v kategorii krátkých muzejních filmů získává... Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě," zaznělo ve středu 28. srpna 2019 po 17. hodině zdejšího času (po 11. hodině u nás) v Ceremony Hall Park Hotelu v samotném geografickém středu nejlidnatějšího města Číny - Šanghaje.

 

Nejvyšší ocenění kategorie bylo uděleno za film "Očekávání Velikonoc v Komni" autorky Marie Kadlčíkové, videodokumentátorky muzea. Ocenění udělil festival muzejních audiovizuálních projektů FAIMP, jehož pořadatelem je mezinárodní výbor pro audiovizi, nové technologie a sociální média AVICOM, součást Mezinárodní rady muzeí ICOM. Uděleny byly ještě další 2 ceny Muzeu umění v Olomouci, takže Česká republika zde zabodovala celkem 3 projekty a upozornila tak na své muzejní aktivity v mezinárodním kontextu, což je zde vnímáno s velkou pozorností, neboť Generální konference ICOM 2022 je již nyní připravována do Prahy.

"Šanghajské ocenění nás velmi těší jak z hlediska mezinárodního úspěchu (57 projektů 10 zemí ze 4 kontinentů), tak z hlediska rozvoje domácí přehlídky muzejních filmů - Musaionfilmu. I zde totiž tento film získal pozornost a s dalšími filmy téže autorky získal ocenění. Ukazuje se, že tyto a podobné projekty v této moderní oblasti rozvoje muzejnictví u nás i ve světě mají své opodstatnění a svůj smysl. Máme skutečně velkou radost!" píše ze Šanghaje zástupce oceněného muzea Aleš Kapsa.

 

Kontakt:
Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
E: muzeum@mjakub.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.