Zlaté Slunce 2019: popularizace filmové výchovy na českých školách

29.05.2019 10:01|příspěvkové organizace

Zlaté Slunce je přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže, která v letošním roce oslaví svůj 16. ročník. Dvě zemská kola (Dvůr Králové a Brno) ústí v celostátní přehlídku, která se i v letošním roce odehraje 6.–7. června v kulturním středisku a kině města Blanska. Přehlídka je organizována pod záštitou Ministerstva kultury. Jejím pořadatelem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), které na organizaci spolupracuje s Kulturním střediskem města Blanska a Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu.

 

Během přehlídky se odpromítá takřka pět desítekkrátkých snímků, které se představí ve dvou věkových (do 15-ti let a do 19-ti let) a čtyřech žánrových kategoriích (hraný, dokumentární, animovaný a experimentální film). V odborné porotě přitom zasednou filmaři, pedagogové a experti v oboru filmové výchovy: Tereza Czesany Dvořáková, Linda Arbanová, Martin Čihák, Milan Šebesta a Pavel Bednařík. V letošním roce bude poprvé ve spolupráci s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu udělena Cena za přinos filmové výchově pro významnou osobnost oboru.

Program přehlídky je rozkročen do dvou dnů. Vedle projekcí čtyř soutěžních bloků se mohou diváci těšit na rozborové semináře s porotou, workshop rukodělného filmu, který povede experimentální filmař František Týmal, ale také animační workshopy pro širokou veřejnost. Do programu je zařazen odborný seminář pro pedagogy a filmové lektory, který představí unikátní mezinárodní projekt Cined a jeho možnosti pro využití ve výuce na českých školách. Doprovodný program nabídne také projekci pásma krátkých filmů z pražské FAMU. 

Během čtvrtečního podvečera bude během slavnostního zahájení přehlídky promítán klasický loutkový film Jiřího Trnky Císařův Slavík. Slavnostní zakončení v pátek večer pak poctí projekce restaurované verze kultovního dobrodružného filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. 

Ředitel Zlatého Slunce a metodik filmové výchovy NIPOS–ARTAMA Jiří Forejt k přehlídce poznamenává. "V letošním roce jsme se pokusili udělat krok směrem k učitelům a odborníkům, kteří se pohybují v oblasti filmové výchovy. Navázali jsme partnerství s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu, přehlídku jsme doplnili o odborný seminář pro učitele, budeme poprvé udělovat cenu za přínos celému oboru. Chtěli bychom z naší přehlídky udělat prostor, který bude napomáhat k růstu celému oboru, ale hlavně bude motivovat konkrétní učitele i studenty v jejich další tvorbě."

 

Kontakt:
MgA. Jiří Forejt
filmová výchova
T: 778 702 498, 723 744 883
E: forejt@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.