Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK

27.09.2018 12:54|příspěvkové organizace

IROP jako široce zaměřený program přispívá k zlepšení kvality života v různých částech České republiky. Také Moravská zemská knihovna přichází se svým projektem s názvem Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK. Jeho hlavním cílem je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci, zabezpečení a ochranu knihovního fondu Moravské zemské knihovny v Brně. ​

 

Knihovna byla sice projektována a postavena v nedávné době, ale současně to byla doba, kdy si nikdo ještě nedokázal představit rozsah, v jakém budou ovlivňovat naše životy elektronické informace, internet, data a digitalizace. A na tento deficit je právě projekt zaměřen. Cílí jednak na zajištění kvalitních datových úložišť a nákup digitalizačních skenerů, díky čemuž knihovna bude moci pokračovat v projektu Národní digitální knihovny. Ten má za úkol zpřístupnit knihovní fondy široké veřejnosti. Druhou částí projektu IROP je stavební úprava budovy a její modernizace. Tak aby byly zlepšeny podmínky pro práci čtenářů s našimi sbírkami a současně se zkvalitnila ochrana fondů, které mají být digitalizovány a ve fyzické i digitální podobě zachovány příštím generacím. V neposlední řadě pak musíme reagovat na to, že budova má za sebou 17 let v podstatě nepřetržitého provozu, a některá technická zařízení, ale i sociální zázemí pro čtenáře jsou na hranici své životnosti“, představuje projekt ředitel knihovny Tomáš Kubíček.

Jednotlivé stavební práce, investice a změny tohoto programu budou probíhat od poloviny roku 2018 do podzimu roku 2021. Základním cílem tohoto programu je zvýšení komfortu služeb, vytvoření přívětivějšího prostředí pro uživatele knihovny a zlepšení podmínek pro uchování všech typů knihovního fondu. Stále moderně vyhlížející prosklená budova na Kounicově ulici je i dnes symbolem architektonicky čistého a uživatelsky komfortního prostoru. Vnitřně však knihovna jako instituce prošla v poslední době výraznou proměnou, v důsledku které se posílila její role jako vzdělávací, komunitní a kulturní instituce. „Velmi potřebná je také modernizace konferenčního sálu, který je využíván téměř každý den za účelem českých i mezinárodních konferencí, odborných přednášek, autorských čtení, vernisáží a promítání. Je to největší veřejný prostor, kterým knihovna disponuje. V současné době však již nutně potřebuje nejen modernizaci, ale i opravu, protože v zimních měsících a velmi deštivých dnech nám do něj zatéká,“ řekla Romana Macháčková, vedoucí PR referátu. Čtenáři se však mohou těšit i na nové prostory. Dlouhodobě nevyhovující a uzavřené atrium knihovny bude přebudováno na veřejný prostor, který bude sloužit jak ke čtení či relaxaci, tak se stane, zvláště v odpoledních a večerních hodinách, místem pro kulturní debaty, přednášky či autorská čtení. 

Více informací na: https://www.mzk.cz/o-knihovne/vyzkum-projekty/evropske-projekty

 

Kontakt:
Mgr. Jarmila Bíšková
T: 541 646 151
E: Jarmila.Biskova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.