Životopis nového ministra kultury

13.12.2017 14:15|ministerstvo

Vláda ČR byla právě jmenována. Resort kultury povede PhDr. Ilja Šmíd.

 

Kontakty:
E: sekretariat@mkcr.cz
T: 257 085 203
T: 224 321 267
F: 224 323 303
 

Narozen 14. února 1952
 

Vzdělání:

1967 - 1970 SVVŠ Plzeň
1970 - 1971 SPŠE Plzeň, nástavbové studium „Programování a obsluha počítacích strojů“
1971 - 1975 Pedagogická fakulta v Plzni, obor učitelství pro II. stupeň, aprobace ČjL - Hv
1977 - 1983 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor hudební věda
1986 rigorózní zkouška, titul PhDr. (hudební věda a historie)
 

Pracovní praxe:

1975 - 1976 základní vojenská služba AUS VN Praha – sborový zpěvák, zástupce sbormistra
1976 - 1982 Vojenský umělecký soubor ZVO Tábor, sbormistr a vedoucí lidové skupiny
1982 - 1990 Armádní umělecký soubor VN Praha, vedoucí uměleckého oddělení
1990 - 1992 ZŠ Grafická ul. v Praze 5, učitel
1992 Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV Praha, samostatný odborný specialista
1992 - 1993 Lunarion, nakladatelství a vydavatelství, šéfredaktor
1993 - 2000 Clarton, s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, spolumajitel a ředitel
1994 - 1995 Armádní umělecký soubor, dramaturg Pražské komorní filharmonie
1995 - 2006 Pražská komorní filharmonie, o.p.s., ředitel
2006 - 2012 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, ředitel
2013 - 2014 DJKT Plzeň, šéf opery
2013 - 2014 Český rozhlas Praha, dramaturg Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek.
2014 - dosud VŠE, podnikohospodářská fakulta, Katedra Arts Managementu – odborný asistent
2014 - dosud Český rozhlas – stanice Vltava, externí spolupracovník
 

Tvůrčí aktivity - výběr:

  • Scénáře a moderování hudebně vzdělávacích pořadů pro děti ma mládež (1998-2013
  • Dramaturgie a uvádění koncertů v rámci manažerské činnosti v agentuře AuraMusica, s.r.o.
  • Dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem Praha a s Českou televizí
  • Produkce hudebních nahrávek CD
  • Produkce hudebních akcí (mj. 3 ročníky hudebního festivalu Pražské hudební slavnosti)
  • Hudební recenzent a publicista, spolupráce s Pražským jarem (příprava textů koncertů)
     

Znalost jazyků:

Angličtina, němčina, ruština
 

Osobní zájmy:

  • Sport (aktivně zejména tenis, cyklistika, turistika, dříve na výkonnostní úrovni volejbal)
  • Hra na violu, částečně kytara a klavír
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.