Život sedláka a jeho rodiny na Jízdě králů ve Vlčnově 2019

24.05.2019 16:51|příspěvkové organizace

Živou ukázku běžného pracovního dne v domácnosti a hospodářství sedláka a jeho rodiny nabízí letošní pořad Muzea J. A. Komenského „Vitajte u nás doma“ ve své stálé expozici rolnického domu a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově u příležitosti zdejší Jízdy králů (24.–26. května 2019).

 

Pořad „Vitajte u nás doma“ sestává z komentované prohlídky rolnického domu včetně jeho hospodářství. Prohlídka probíhá v dobových krojích, stejně jako ukázka dobových řemesel, domácích prací a prací v hospodářství. Praktické ukázky ze života vlčnovské sedlácké rodiny, jejich krojů i krojů přespolní rodiny, která přišla za prací domácí i hospodářskou koncem 19. a počátkem 20. století

Po překročení prahu stavení se návštěvník dozví, co jsou to pališochyšorecsakkútnicašťjépkypohančenaa další. Pozná a uvidí nejenom desítky exponátů z oborů včelařství, kovářství, mlynářství, ale také čím se obdělávala zemědělská půda, jak se zpracovávala sklizená úroda z polí a luk. Samotným sedlákem a jeho manželkou mu budou představeny jejich tradice a zvyky, práce v průběhu celého roku a také z jakých pokrmů se skládal jejich jídelníček. Uvidí i zajímavou regionální rozdílnost krojů, ve kterých bude oděna celá sedlákova rodina, děvečky a pacholci. Účinkují pracovníci muzea a členové spolku Kopretina Březová, z. s. a ŽS Čečeraze Starého Hrozenkova. Pořad proběhne 26. května 2019 od 9 do 17 hodin. 


Již od 25. května je expozice zpřístupněna formou komentovaných prohlídek, probíhají zde také rukodělné ukázky Oživené památkya folklorní pořad Setkání ve dvořezaměřený na lidovou píseň z oblasti Kyjova. 

Jízda králů ve Vlčnově 2019
 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
T: 773 070 935
E: kapsa@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.