Nastavení cookies

ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an

25.05.2022 16:29|příspěvkové organizace

Salmovský palác se 27. května výstavou ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an znovuotevře veřejnosti. Národní galerie Praha poprvé představí část unikátní sbírky japonské zenové malby a kaligrafie ze sbírky Kaeru-an, tedy sbírky „Z žabí chýše“, kterou galerii v roce 2019 daroval nizozemský umělec a sběratel Felix Hess.

 

Před uzavřením Salmovského paláce v prosinci roku 2019 byla poslední výstavou návštěvnicky velmi úspěšná Salm Modern #1: Možnosti dialogu, která spojovala výběr děl z kolekce Staatliche Kunstsammlungen Dresden s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek Národní galerie Praha. Svého znovuotevření 27. května se Salmovský palác dočká výstavou ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an s tematickým výběrem maleb a kaligrafií japonské zenové malby z 17. až 20. století.

Tuto unikátní sbírku japonské zenové malby a kaligrafie – zenga, pojmenovanou Kaeru-an, tedy „Z žabí chýše“, daroval nizozemský umělec a sběratel Felix Hess Národní galerii Praha v roce 2019. Sbírka obsahuje 526 děl z 15. až 20. století, převážně závěsné svitky, ale také párový paraván a několik předmětů z keramiky. Za tento výjimečný donátorský počin byl Felix Hess v letošním roce oceněn ministrem kultury Martinem Baxou resortní medailí Artis Bohemiae Amicis.

Zenové obrazy jsou výrazem čchanového – zenového neboli meditativního buddhismu. Čchan propojující principy mahájánového buddhismu a taoismu v Číně zakořenil na přelomu 5. a 6. století, v Japonsku až koncem 12. století. Zenová malba a kaligrafie se vyznačují stylovou čistotou a tvarovou úsporností. Žánr zenga ale nerezignuje na autorskou originalitu a pestrost zenových myšlenek. Zenové obrazy zahrnují celou výrazovou škálu štětcových technik a práce s tuší a stávají se tak osobitou autorskou meditací. 

Sbírka Kaeru-an významně rozšířila fond asijského umění Národní galerie Praha zejména její soubor tradiční japonské tušové malby. Vystavené svitky přibližují středoevropskému divákovi filozofickou a estetickou hodnotu japonských zenových obrazů. Jejich výrazovou úspornost a formální jednoduchost se snaží umocnit také architektonické a grafické řešení výstavy, jež svým minimalistickým přístupem upřednostňuje přírodní prvky a klade důraz na recyklovatelnost použitých instalačních částí a materiálů. Hudební kulisa s tóny flétny šakuhači, zvuky zurčícího vodopádu nebo žabího kvákání vytvářejí v Salmovském paláci prostor k prožití přítomného okamžiku a oproštění mysli od všedního ruchu. 

„Výstava Zenga je mementem toho, jak důležití jsou soukromí patroni a dárci pro rozvoj veřejných uměleckých sbírek. Historický interiér Salmovského paláce spolu s japonskou tušovou malbou sahající do 17. století je zase nikdy nekončící dialog mezi Východem a Západem,“ doplňuje generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Výstavu připravily Markéta Hánová, ředitelka Sbírky asijského umění, a Jana Ryndová, kurátorka Sbírky asijského umění Národní galerie Praha, ve spolupráci s Felixem HessemJohnem Stevensem a Filipem Suchomelem. Autorkami architektonického řešení výstavy jsou Markéta Mráčková a Barbora Šimonová ze studia Cosa.cz. Autorkou Studia: tvůrčí a meditační zóny je Anna Chmelová z oddělení Rozvoj publika.

Výstavu doplní bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek a přednášek a série online videí s názvem Povídání o zenu s japonským mistrem Seizanem. Celý aktuální program komentovaných prohlídek, prohlídek tlumočených do znakového jazyka, programů pro pedagogy, živých či online přednášek a diskusí, tvůrčích dílen a dalších akcí je uveden na našich webových stránkách. 

K výstavě vychází katalog Zenga – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an v českém jazyce s anglickým resumé a v prodeji bude také monografie Seeing Zen: Zenga from the Kaeru-An Collection v anglickém jazyce.

Výstava ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an bude otevřena v Salmovském paláci od 27. května do 2. října 2022. Více informací naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Národní galerie Praha. 


 

Kontakt:
Eva Sochorová
Vedoucí oddělení PR a tisková mluvčí
T: +420 777 488 943
E: eva.sochorova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.