Zemřel Mgr. Ing. Jan E. Svoboda, dlouholetý spolupracovník Ministerstva kultury

07.12.2017 13:30|ministerstvo

Odborník v oboru architektury a památkové péče odešel ve věku 74 let.

 

V sobotu 2. prosince 2017 zemřel dlouholetý člen Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky Mgr. Ing. Jan E. Svoboda, významný badatel v oboru architektury od historismu do současnosti, autor řady publikací a článků zejména o moderní architektuře v Praze a její neúnavný propagátor.

Čest jeho památce!
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.