Železniční depozitář NTM v Chomutově navštívila velvyslankyně Velké Británie J. E. paní Jan Thompson

03.08.2017 11:58|příspěvkové organizace

Během návštěvy se seznámila s vývojem provozu kolejových vozidel na území ČR, s historií železniční sbírky NTM, jednotlivými vzácnými exponáty i plánem NTM na vybudování Muzea železnice a elektrotechniky NTM v Praze.

 

J. E. paní Jan Thompson přivítal v areálu depa náměstkem NTM Mgr. Miloš Josefovič, který jsi stručně seznámil s historií budov depozitáře a budování železniční sbírky. Následně si prohlédla obě rotundy a seznámila se s vývojem provozu kolejových vozidel na území ČR. K vybraným vozidlům mapujícím přelomové epochy vývoje železniční dopravy v českém prostoru jí byl poskytnut individuální výklad.

V rámci návštěvy byla paní Thompson provedena salónním vozem Aza 1-0085 Adolpha von Rotschild, nahlédla rovněž na zpřístupněné stanoviště lokomotivy řady 475.1142 přezdívané Šlechtična.

Na závěr paní Thompson projevila zájem o projekt Muzea železnice a elektrotechniky NTM, které muzeum plánuje vybudovat v areálu Masarykova nádraží, a srovnala zájem veřejnosti o historii železniční dopravy v Čechách se zájmem ve Velké Británii. Svou návštěvu zakončila fotografií u nejrychlejší parní lokomotivy Československa 498.106 známé jako Albatros.

 

Kontakt:
Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00, Praha 7
M: +420 774 426 828
E: adam.dusek@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.