Zastoupení ČR v The Best in Heritage

17.12.2018 13:30|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě kandiduje s vítězným projektem Řemeslo jak vyšiténa mezinárodní prezentaci vítězným projektů v oblasti kulturního dědictví The Best in Heritage, v sekci IMAGINES 2019 pro multimédia a nové technologie. Prezentace za účasti špičkových mezinárodních institucí je připravována od 25. do 27. září 2019 v chorvatském Dubrovniku.

 

The Best in Heritage je „každoroční celosvětová konference představující oceněná muzea, památky a projekty ochrany (konzervace)“. Její 18. ročník je připravován Sdružením pro evropské kulturní dědictví (nevládní, nezisková organizace) se sídlem v Záhřebu, které je členem společnosti Europa Nostra, taktéž nevládní neziskové organizace, prezentující se jako „hlas kulturního dědictví v Evropě“ a spolupracující s Evropskou unií, Radou Evropy a UNESCO (mj. prezidentem Europa Nostraje světoznámý operní pěvec a dirigent Plácido Domingo). 

Projekt muzea Řemeslo jak vyšité – interaktivní obrazové návody vyšívání tradičních stehů publikované s dalšími doplňky na internetu, získal v tomto roce Zlatou cenu AVICOM za internetovou stránku (AVICOMj e mezinárodní výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM pro audiovizi, nové technologie a sociální média). Projekt Řemeslo jak vyšité je také součástí stejnojmenné publikace Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, jejíž letošní druhé vydání proběhlo v květnu. 

Odborným garantem projektu je konzervátorka a kurátorka podsbírky Etnografie Veronika Provodovská, za audiovizuální provedení interaktivního vítězného projektu odpovídá správkyně audiovizuálních projektů muzea Mgr. Marie Kadlčíková. 


thebestinheritage.com
remesla.mjakub.czkraslice – vosková batika

Kandidáti

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa

pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.