Zasedání Rady pro vzdělání, mládež, kultura a sport ve dnech 22. 5. a 23. 5. 2019

24.05.2019 14:47|ministerstvo

Dne 23. 5. 2019 se v Bruselu konalo řádné zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. V části kultura a audiovize byly přijaty Závěry Rady o mladých kreativních generacích a Závěry Rady zlepšení přeshraničního oběhu evropských audiovizuálních děl s důrazem na koprodukci.

 

Součástí zasedání byla politická diskuze na téma boje proti dezinformacím. Ministři kultury byli rovněž seznámeni s přípravami oslav 500. výročí první plavby kolem světa, přípravou Evropského města kultury v roce 2023 v maďarském Veszprému, dále pak s výsledky neformálního setkání ministrů kultury v Paříži dne 3. 5. 2016 a plány nadcházejícího finského předsednictví v Radě EU.

 

Samostatné oddělení Evropské unie/EU Affairs Section
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.