Zahájení 88. ročníku festivalu Jiráskův Hronov

07.08.2018 12:33|ministerstvo

Jako již každoročně, i letos byl v prvním srpnovém týdnu zahájen celorepublikový festival amatérského divadla Jiráskův Hronov.  

 

88. ročník tohoto festivalu pořádaný příspěvkovou organizací Ministerstva kultury NIPOS-Artama a Městem Hronov ve spolupráci s Kulturním a informačním střediskem Hronov se koná ve dnech 3. – 11. srpna 2018 pod záštitou ministra kultury.  Zahájení se zúčastnila ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová a ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Mgr. Lenka Lázňovská.

Jiráskův Hronov jakožto nejstarší divadelní přehlídka v Evropě se koná již od roku 1931, dokázal přežít průběh 2. světové války a zachován zůstal i v období nesvobody. Vytvořil prostor pro veřejné diskuse na téma amatérské divadla a poskytoval zázemí pro přednášky i kurzy lidové tvořivosti. Postupem času se koncepce festivalu proměnila, jeho součástí se stalo také netradiční divadlo, a v polovině 90. let 20. století získal statut mezidruhové přehlídky, která umožnila účast všem divadelním žánrům. Od roku 1991 se festivalu pravidelně účastní také špičkové zahraniční neprofesionální soubory. V roce 2010 získal Jiráskův Hronov vyznamenání světové organizace UNESCO. V loňském roce získal vyznamenání AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur / International Amateur Theatre Association), která jej zařadila mezi sedm nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě.

V letošním roce se 88. ročník festivalu Jiráskův Hronov uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury, které ve výběrovém dotačním řízení na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit poskytlo Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov dotaci ve výši 900 000,- Kč.   

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.