Začíná 31. mezinárodní komeniologické kolokvium

04.10.2018 11:29|příspěvkové organizace

V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě proběhne 10. a 11. října tradiční vědecké setkání – mezinárodní komeniologické kolokvium, jehož letošním tématem je Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé konfese a ideje v pohybu. ​

 

Přestože pořadatelé kolokvia vybrali ožehavé téma naší doby, vědecké příspěvky a diskuse k nim se zaměřují výhradně na 16. a 17. století. Zajímavostí letošního kolokvia je také přítomnost vědeckých pracovníků nejen z Evropy, kde Komenský pobýval (Nizozemsko, Maďarsko, Německo a Polsko), ale také z Asie (Japonsko, Jižní Korea). Mnozí z nich zastupují univerzity (z našich – Karlova, Plzeňská, Palackého) a vědecké ústavy, jako např. Akademii věd České republiky. Na kolokviu bude připomenuta památka významného německého komeniologa Wernera Korthaasseho (1937–2008). Zahraniční příspěvky budou simultánně tlumočeny, kolokvium je otevřeno veřejnosti.

Kolokvium tematicky navazuje na předchozí vědecké setkání v roce 2016 Fines – Limes – Termini: Hranice mezi státy, národy i konfesemi, které přineslo řadu zajímavých podnětů. Letošní setkání se zaměří na dynamiku procesů střetávání různosti a vzájemného obohacování v důsledku různě motivovaných migračních vln a s nimi spojeného transferu vědění v období raného novověku. V nejobecnější rovině je tedy ústředním tématem kolokvia vztah mezi studiem migrací a studiem kulturních transferů.

Součástí programu kolokvia je také otevření výstavy Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003, reflektující zásluhy významné české komenioložky o recepci české literatury v Norsku (10. 10. 2018, 18.30 ve sloupovém sále muzea). Účastníkům vědeckého setkání je také připravena ukázka uherskobrodských písňových tradic a tanců v podání místního folklorního souboru Olšava (tentýž den od 19.30).

Spolupořadatelem kolokvia je Filosofický ústav AV ČR a Unie Comenius.

Program

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.