Začal nejstarší a největší folklorní festival v Evropě

28.06.2019 20:39|ministerstvo

Slavnostní zahájení 74. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019  proběhlo v pátek 28. června od 20 hodin na amfiteátru Bludník. Při zahájení  předal náměstek ministra kultury Jiří Vzientek spolu s ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury Zuzanou Malcovou Cenu Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018.

 

Ocenění si převzala  paní Kamila Skopová za celoživotní autorskou, metodickou, publikační a pedagogickou činnost v oblasti prezentace a popularizace vybraných jevů tradiční lidové kultury.  Kamila Skopová je významná česká výtvarnice, metodička a organizátorka kulturních akcí. Její celoživotní směřování charakterizuje především osobité prolnutí jejího zájmu o výtvarné umění a tradiční lidovou kulturu. Pro celou řadu českých folklorních souborů navrhla stylizaci krojů a doplňků, rekvizit apod. Autorsky se podílela na přípravě řady výstav věnovaných lidovým svátkům a zvykům realizovaných např. ve skanzenu na Veselém kopci. ve Skutči či v Chrudimi. Dlouhodobě spolupracuje s NIPOS a  NÚLK Strážnice na projektu „Škola folklorních tradic“ a působí jako členka odborných porot přehlídek či folklorních festivalů. 

Festival se každoročně koná za podpory Ministerstva kultury. Organizátorem festivalu je  Národní ústav lidové kultury, který je příspěvkovou organizací MK a město Strážnice.  Během festivalu se návštěvníci mohou těšit krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik. Na každoroční setkání se vždy těší nejenom samotní návštěvníci, ale i desítky účinkujících od nás i ze světa, neboť festival je už tradičně místem setkávání přátel lidových tradic a zábavy.Odborná porota na festivalu uděluje od roku 1983 čestný titul Laureát MFF Strážnice a Cenu MFF Strážnice za nejvýraznější autorský přínos při přípravě a realizaci pořadů. 

http://www.nulk.cz/2019/06/12/mezinarodni-folklorni-festival-straznice-2019-2/

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.