Začal 73. ročník MFF Strážnice 2018

22.06.2018 21:08|ministerstvo

Při zahájení byly ministrem kultury Iljou Šmídem oceněny dvě významné osobnosti české kultury: pedagožka paní Alena Šauerová a nestor folklórní muziky pan Martin Hrbáč.

 

Tisíce návštěvníků se dnes v podvečer sešly ve Strážnici, aby se zúčastnily již 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu, užily si příjemné atmosféry města, zámeckého parku a skanzenu.

Na každoroční setkání se vždy těší nejenom samotní návštěvníci, ale i desítky účinkujících od nás i ze světa, neboť festival je už tradičně místem setkávání přátel lidových tradic a zábavy. Letošní ročník festivalu se nese i v duchu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky, společného státu Čechů a Slováků. Ve 20,30 hodin festival v amfiteátru Bludník zahájil jeho prezident a ředitel Národního ústavu lidové kultury (příspěvkové organizace MK) pan  Martin Šimša. Slavnostní ceremonie se zúčastnil ministr kultury Ilja Šmíd, který předal cenu Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit paní Aleně Schauerové za celoživotní jedinečné propojení vědecké, pedagogické, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové kultury.

V rámci slavnostního večera udělil ministr Šmíd také ocenění Artis Bohemiae Amicis legendárnímu hudebníkovi panu Martinu Hrbáčovi za dlouholetý významný přínos v oblasti interpretace lidové hudby.

Mezinárodní folklorní festival je největším  a nejstarším  festivalem  v ČR, ale i ve světě. Pořádá ho Národní ústav lidové kultury ve Strážnici za významné finanční podpory MK (2018 - účelově poskytnuto 2,2 mil. Kč, další náklady jsou hrazeny z provozu NÚLK).


Ve strážnickém skanzenu ministr kultury Šmíd navštívil všechny stánky “našich” nositelů tradic lidových řemesel. Tento titul uděluje od r. 2001 ministr kultury těm, kteří uchovávají umění tradičních řemesel, jimž hrozí zánik, a kteří tyto zdokumentované tradiční postupy předávají dalším generacím. U stánku Miroslava Stechera, výrobce českých dud a fanfrnochů, si ministr zazpíval s mistrem Stecherem a jeho šikovným vnukem pár písniček i zahrál na fanfrnoch.

Zveřejnil(a) Ministerstvo kultury České republiky dne Sobota 23. červen 2018

Už se ten Tálinskej rybník nahání....... Miroslav Stecher, výrobce českých dud a fanfrnochů, jeho vnuk a ministr Šmíd.

Zveřejnil(a) Ministerstvo kultury České republiky dne Sobota 23. červen 2018

Od roku 1992 je členským festivalem CIOFF (prestižní mezinárodní organizace sdružující organizátory nejvýznamnějších folklorních festivalů z celého světa).

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.