Za chrám, město a vlast

05.06.2019 14:30|příspěvkové organizace

Muzeum umění Olomouc vás zve na tiskovou konferenci k výstavě Za chrám, město a vlast, která se uskuteční ve středu 12. června v 10.00 v Café Amadeus v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Tato výstava, která je zakončením čtyřletého výzkumného projektu o osobnosti biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), se uskuteční hned na dvou místech – v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 

Biskup Karel byl barokní velmož, který založil Květnou zahradu v Kroměříži, zásadně přestavěl tamní zámek nebo nynější Arcibiskupský palác v Olomouci. Díky jeho sběratelské vášni jsou dodnes na Moravě vzácné kolekce knih, mincí či obrazů, mezi nimi například Tizianovo dílo Apollo a Marsyas.  

Součástí tiskové konference budou také informace o zahájení umělecké intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky Zvnějšnění na zámku v Kroměříži a v Květné zahradě.

Tisková konference ve zkratce:
Téma: výstava Za chrám, město a vlast; umělecká intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky Zvnějšnění v Kroměříži
Kde: Café Amadeus v Arcidiecézním muzeu Olomouc
Kdy: ve středu 12. 6. 2019 v 10.00
Vernisáž: ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 16.30 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži
 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

vedoucí referátu komunikace a marketingu, tiskový mluvčí
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 
Denisova 47, 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.