Z rodinného alba: Příběhy česko–slovenského kulturního sbližování

03.09.2019 17:55|příspěvkové organizace

Dernisáž výstavy doprovodí komentovaná prohlídka s autorkou projektu, kulturoložkou Monikou Kaprálikovou. Pro děti jsou u vchodu do letohrádku připraveny pracovní listy, které je provedou celou výstavou Z rodinného alba a nenásilnou formou představí kulturní blízkost Čechů a Slováků.

 

V sobotu 7. září se letohrádek připojuje ke Dnům evropského dědictví 2019, v jehož rámci bude po celý den vstup do objektu zdarma. V 16.00 se uskuteční komentovaná prohlídka stálé expozice Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda s kurátorem výstavy Janem Boučkem. Více informací na facebooku události.

V neděli 8. září navážeme dernisáží hlavního výstavního projektu letošního roku. S výstavou Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování se rozloučíme komentovanou prohlídkou s autorkou, kulturoložkou Monikou Kaprálikovou.

Prohlídka se uskuteční v 17.30, bez nutnosti rezervace. Více informací na facebooku události.

 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažer
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, Praha 1
E: krizkova@pamatnik-np.cz
T: +420 778 757 662
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.czwww.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.