Vzpomínkové akce k 77. výročí vyhlazení obce Lidice

11.06.2019 12:33|příspěvkové organizace

Památník Lidice pořádá vzpomínkové akce na osud lidických obyvatel, kteří zemřeli proto, aby svět nikdy nemohl zapomenout na to, co je člověk schopen udělat člověku.

 

10. června 2019 uplynulo již 77 let od 10. června 1942, kdy zastřelili nacisté v Lidicích bez jakéhokoliv soudu 173 mužů u zdi Horákova statku. Ženy a děti byly odvlečeny do kladenského gymnázia, aby po třech dnech došlo k násilnému oddělení dětí od svých matek. Odtud pak nacisté odvezli lidické ženy do koncentračníh táborů, nejvíce z nich do tábora Ravensbrück. Děti, které nebyly vybrány k poněmčení nebo přesáhly jeden rok věku, skončily v polském Chelmnu, kde je nacisté s největší pravděpodobností hromadně zplynovali ve speciálně upravených nákladních vozech. Obec Lidice byla srovnána se zemí tak, že po ní neměla zůstat jediná památka. Tento čin čiré brutality a zběsilé pomsty se nesmazatelně zapsal do smutné tváře dějin a pohnul celým světem. 

14. 6. - Děkovný koncert „Pro Lidice“
15. 6. - Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení Lidic a Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
16. 6. - Cesta „lidických dětí“ do Thomayerovy nemocnice, Dykovy ulice, strašnického krematoria a střelnice v Kobylisích

Děkovný koncert „Pro Lidice“
Památník Lidice pořádá dne 14. 6. 2019 od 20:00 hodin na nádvoří muzea děkovný koncert„Pro Lidice“,jehož cílem je upozornit širokou veřejnost, že vzpomínka na tragédii v Lidicích je stále živá. Cílem je současně projevit úctu těm, kteří lidickou tragédii přežili a jsou stále mezi námi a poděkovat jim za spolupráci na udržování památky na obec Lidice a její obyvatele.

Program:
20:00 Slavnostní zahájení 
20:15 Státní hymna v podání dětských pěveckých sborů
20:20 Děkovný koncert
22:00 Zakončení koncertu čtením jmen 88 zavražděných lidických dětí

Součástí programu děkovného koncertu bude čtení jmen zavražděných lidických dětí a rozsvěcení svíček na místech původních lidických domů.

Účinkují
V doprovodu Ústřední hudby Armády České republiky vystoupí Martin Chodúr a Lucie Silkenová, Anička Musilová a Honzík Musil a sólová houslistka Veronika Panochová. Moderují Máša Málková Jiří Vaníček.

„Poznání lidické tragédie pomáhá nám všem uvědomit si, co se může stát, když přijdeme o svobodu a zavládne totalita. Totalitní zřízení nerespektují lidská práva a svobody, rovnost lidí, toleranci, tyto hodnoty ustupují touze po moci. Nástup nacismu přinesl rozdělení společnosti na vyvolené a nežádoucí. Touha po ovládnutí světa jedněmi vedla přes likvidaci druhých. Důvody pro likvidaci byly různé, především rasa, náboženské vyznání. Likvidace obyvatel obce Lidice 10. 6. 1942 měla vystrašit ty, které nebylo možné ponížit na základě barvy vlasů, očí nebo víry, měla vystrašit ty, kteří se odvažovali vzdorovat a bojovat proti nacismu a nesvobodě.“

-MartinaLehmannová, ředitelka Památníku Lidice-

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Lidicích a oblastní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu (OO ČSBS) pořádá dne 15. 6. 2019Pietní vzpomínku k 77. výročí vyhlazení Lidic, na které přednese hlavní projevpředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) Radek Vondráček.

Program Pietní vzpomínky

 

09:00 – 09:45 Mše na základech kostela sv. Martina 
                       Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. z Českých Budějovic
09:40 – 09:45 Doběh štafety Javoříčko – Ležáky - Lidice
09:45 – 10:00 Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu 
10:40 – 10:45 Státní hymna
10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice Mgr. Martinou Lehmannovou
10:50 – 10:55 Hlavní projev předsedy PS PČR Radka Vondráčka
10:55 – 11:00 Modlitba vojenského kaplana Miloslava Kloubka
11:00 – 11:05 Závěrečné slovo přeživšího lidického dítěte Marie Šupíkové a starostky obce Lidice Veroniky Kellerové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitelky Památníku Lidice a pozvání k přehlídce dětských sborů Světlo za Lidice
11:10 – 11:15 Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

Uměleckou záštitu převzala zpěvačka Monika Absolonová. 

Jsem moc ráda, že mohu už podruhé převzít záštitu nad přehlídkou dětských pěveckých sborů v Lidicích, která má motto: Jsme děti, které zpívají lidickým dětem… Lidická tragédie, stejně jako smrt nevinných 88 lidických dětí se mě hluboce dotýká. Sama jsem totiž máma dvou malých kluků a přeji si, aby vyrůstali v klidu a míru. Těším se proto na zaplněné pódium dětskými zpěváky z celé republiky. Věřím, že si budou moci vždycky jen a jen zazpívat pro radost a potěšení. V Lidicích na viděnou!“ Monika Absolonová-

Světlo za Lidice:
Již po třinácté je součástí Pietní vzpomínky rovněž Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, na které vystoupí celkem 14 pěveckých sborů ze všech krajů a Hlavního města Prahy. Záštitu převzaly SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Program sboru „Světlo za Lidice“:

11:30 – 11:40 Přijetí vedoucích sborů
11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení
12:05 – 12:20 Vystoupení Moniky Absolonové 
12:20 – 14:00 Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR (Sbor Japonské školy v Praze, Carmínek, Vox Gaudens, Andílci, Gybon, Domni Gaudete, Kulihrášek, Campanella, Carmina, Sedmikrásky, Slavíčci, Leluja, ZUŠ Teplice, Žďáráček, Písnička; Společné skladby)

„Lidické děti“ za doprovodu zaměstnanců Památníku Lidice a dalších, navštíví v neděli 16. 6. v odpoledních hodinách po 16.00místa spojená s osudem obyvatel staré obce Lidice v Praze.

Dnešní Thomayerova nemocnice v Krči se stala od roku 1943 nedobrovolným domovem několika dětí z Lidic, které v době lidické tragédie byly mladší jednoho roku. 

V Dykově ulici byl zřízen ústav pro těhotné vězenkyně gestapa, kam se v roce 1942 dostalo i šest těhotných lidických žen, které zde porodily. Pouze dvě děti přežily první měsíce.

Strašnické krematorium se stalo místem uložení popela lidických obyvatel, kteří byly 16. 6. 1942 popraveni v Kobylisích.

Na střelniciKobylisích v době heydrichiády našly smrt desítky lidí. Mezi nimi i 26 obyvatel z Lidic, včetně pouze patnáctiletého Josefa Doležala, či stejně starého Josefa Nerada.

 

Kontakt:
Filip Petlička
Vedoucí oddělení prezentace
T: +420 731 110 984
E: petlicka@lidice-memorial.cz

Roman Škoda
Vztahy s veřejností, tiskový mluvčí
T: +420 739 690 566
E: skoda@lidice-memorial.cz

www.lidice-memorial.cz
www.lezaky-memorial.cz
www.lidice21.cz
www.mdvv-lidice.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.