Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2017

07.03.2017 10:46|ministerstvo

Ceny MK za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se udělují k 28. říjnu k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

 

Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč. Cena nemůže být udělena in memoriam.                                                                                                                                                    

Návrh musí být zpracován na příslušném formuláři. Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické či právnické osoby, a to nejpozději do 31. května 2017 (rozhoduje razítko pošty, datum odeslání e-mailu).

Návrh musí být doručen v jednom vyhotovení buď poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury či elektronicky na adresu epodatelna@mkcr.cz.

Bližší informace lze získat na webových stránkách Ministerstva kultury v rubrice „Profesionální umění“, pod odkazem „Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury“: 

Formulář návrhu na udělení ceny Ministerstva kultury


Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Pracovník tiskového oddělení
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.