Významná evropská a česká lázeňská města mají šanci na zápis na seznam UNESCO

03.10.2019 13:18|ministerstvo

V Karlových Varech proběhla tisková konference k nominaci Great Spas of Europe za účasti představitelů z řad předkladatelských států, odborníků, politiků, site-manažerů jednotlivých lázeňských měst a dalších zapojených do tohoto mezinárodního projektu.

 

V minulých dnech proběhlo na území Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Rakouska, Spolkové republiky Německo a Velké Británie odborné zkoumání nadnárodní sériové nominace Významná lázeňská města Evropy/Great Spas of Europe na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dvoučlenná expertní mise nevládní organizace Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), do jejíž kompetence tato oblast spadá, navštívila všech 11 lázeňských měst (City of Bath, Spa, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden Baden, Vichy, Montecatini Terme, Baden bei Wien, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Karlovy Vary), jež společně usilují o zápis jakožto série měst, které nejlépe ilustrují rozkvět fenoménu lázeňství v Evropě od konce 18. do začátku 20. století.

„Experti, kteří navrhované památky posuzovali, jsou mezinárodně uznávaní odborníci disponující zkušenostmi z oblasti světového dědictví, a jejich prozkoumání se zaměřilo na nejrůznější aspekty ochrany, správy, prezentace, a především integrity a autenticity navrhovaných urbanistických celků. 

Jejich zpráva o výsledcích mise bude významným příspěvkem pro další fázi hodnocení Panelem světového dědictví ICOMOS, během kterého se odborníci z celého světa vyjádří k nominaci a k její šanci na zápis. 

O tom, zda Významná lázeňská města Evropy budou zapsána na Seznam světového dědictví, by se mohlo rozhodnout nejdříve na 44. zasedání Výboru pro světové dědictví, které se uskuteční v létě 2020 v Číně,“ řekl Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury pro řízení Sekce kulturního dědictví.

Na české straně experty doprovázeli pracovníci z Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, zástupci krajů, municipalit, správci statků i odborníci z oblasti lázeňství či ochrany přírodního prostředí.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.