Nastavení cookies

Výstavu zaměřenou na restaurování doplňují materiály a nástroje běžně používané v této profesi

21.06.2022 13:48|příspěvkové organizace

Zajímá vás, jak probíhá výběr předmětů k restaurování, restaurátorské průzkumy či samotné restaurování? Jak se v tomto procesu využívá UV světlo či mikroskop? Chcete vidět umění netradičním způsobem a seznámit se s materiály, které používá restaurátor při své práci? Pak je tato výstava právě pro vás. 

 

Výstava Vidět umění očima restaurátora – Restaurování v Arcibiskupském paláci poskytne možnost nahlédnout do restaurátorského procesu a nechat se unést nejen materiály a uměleckým řemeslem dávných dob, ale i moderní technologií. Návštěvníci se seznámí s několika uměleckými předměty zakoupenými arcibiskupem Theodorem Kohnem, od jehož zvolení do úřadu letos uplyne 130 let. Vybrané předměty – černý intarzovaný stolek nesený mouřenínem, slonovinou intarzovaná skříň a obraz Panny Marie budou představeny v různém stavu, od restaurovaných až po ty, které na zákrok teprve čekají. 

Výstava vás provede restaurátorským procesem a ukáže vám nejčastěji používané materiály, potřebné ke kvalitnímu restaurátorskému zásahu.

Návštěvníci budou mít také možnost nahlédnout do vytvořeného UV boxu, kde uvidí luminiscenci různých historických povrchových úprav. Výstava bude navíc doplněna renesanční hudbou, která zněla v olomoucké katedrále v době episkopátu arcibiskupa Kohna. 

V průběhu výstavy je plánováno několik odborných přednášek s restaurátorem Bc. Zdeňkem Holým, DiS., který restauroval skříň, již návštěvníci uvidí na výstavě. Termíny přednášek budou upřesněny na webu a facebooku Arcibiskupského paláce.

Výstava: Vidět umění očima restaurátora – Restaurování v Arcibiskupském paláci
Vernisáž: 23. 6. 2022, 18 hod.
Ukončení: 3. 9. 2022
Místo: Arcibiskupský palác, Wurmova 9, 779 00 Olomouc
Otevírací doba: květen – září: pondělí – neděle, státní svátky 10:00–12:00, 13:00–17:00 
Kurátor: Mgr. Alena Tobolková, DiS.
Grafický design: Marie Smolej
Web: www.arcibiskupskypalac.cz
Facebook: arcibiskupskypalac


Kontakt: 
Alena Tobolková
Oddělení památkové péče AO
T: 587 405 433 (736 288 157)
E: tobolkova.alena@ado.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.