Výstava v Římě představí šlechtu českých zemí v diplomatických službách při Svatém stolci a Suverénním řádu maltézských rytířů

21.11.2018 14:55|příspěvkové organizace

Národní památkový ústav ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci a Suverénním řádem maltézských rytířů představí v Římě 22. 11. panelovou výstavu s doprovodným kolokviem o významných šlechticích, působících v diplomatických službách u papežského stolce a v Suverénním řádu maltézských rytířů. Výstava se poté přesune do Papežské koleje Nepomucenum, kde bude k vidění až do 14. 12. 2018.

 

Smyslem této zahraniční aktivity je nejen připomenout a prezentovat evropský význam památek na šlechtické diplomaty českých zemí, zachovaných ve fondech hradů a zámků Národního památkového ústavu, ale také zdůraznit význam tohoto dědictví pro evropské i světové dějiny a v neposlední řadě navázat jeho prostřednictvím spolupráci s evropskými paměťovými institucemi za účelem výzkumu, prezentace a dalšího využití historického dědictví,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Panelová výstava s názvem Šlechta z českých zemí v diplomatických službách při Svatém stolci a Suverénním řádu maltézských rytířůpřiblíží římskému publiku příběhy císařských vyslanců z českých zemí v Římě, historii diplomatických vztahů mezi Rakouským císařstvím, potažmo Rakousko-Uherskem, a Vatikánem, nebo průběh papežských audiencí. Pozornost bude věnována poslednímu rakousko-uherskému diplomatovi u Svatého stolce princi Johannu Schönburg-Hartensteinovi, majiteli jihočeského vodního zámku Červená Lhota. Samostatná část se zaměří na diplomatickou činnost velkopřevorů Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů od 17. do 20. století.

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a Maltě, jak zní od roku 1834 oficiální jeho název, byl vedle aktivit charitativního a hospitálního charakteru i významným prostředím formálních i neformálních diplomatických vztahů. Aristokraté z řad jeho členů se zapojovali do válečných a námořních akcí na obranu křesťanství, byli řádem i panovníky pověřováni diplomatickými misemi a službami“, upřesňuje spoluautorka výstavy a kurátorka Národního památkového ústavu Eva Lukášová. „České velkopřevorství stálo u zrodu moderní sanitní záchranné péče, zřízení lazaretů pro zraněné vojáky a provoz sanitních vlaků, které se uplatnily v letech 1875-1918“, doplňuje Lukášová.

Po výstavě bude následovat stejnojmenné vědecké kolokvium. Přednášek se ujmou historik Milan Buben (Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů) a odborná pracovnice Národního památkového ústavu Eva Lukášová (Památky k historii a aristokratickým členům řádu maltézských rytířů ve sbírkách hradů a zámků). 

Po slavnostním zahájení bude výstava přemístěna do Papežské koleje Nepomucenum, kde se v sobotu 24. listopadu uskuteční prezentace Národního památkového ústavu. České památky ve správě NPÚ zpřístupněné veřejnosti představí generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, s projektem Šlechta českých zemí v evropské diplomacii seznámí garant projektu a ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Výstava bude přístupná až do 14. prosince 2018.

Panelová výstava a kolokvium jsou jednou ze zahraničních aktivit projektu NPÚ Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, který je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018. 

 

Kontakt:
Mgr. Markéta Slabová

PR
NPÚ v Českých Budějovicích
T: +420 778 417 685
E: slabova.marketa@npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.