Výstava Školákem ve válečných letech na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.03.2017 13:18|příspěvkové organizace

Přiblížit historii českých zemí v letech 1938-1945 na příkladu školního prostředí se snaží výstava Školákem ve válečných letech, která bude k vidění od 15. března do 8. května 2017 ve vestibulu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Výstava je prvním uceleným výstupem ze stejnojmenného vzdělávacího projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání. V jeho rámci žáci a studenti ze základních a středních škol, které se do projektu přihlásily, pod vedením svých pedagogů a odborných pracovníků výše uvedených institucí badatelsky zpracovávali témata spojená se školstvím v době nacistické okupace. Zvolit si mohli jakékoliv téma, například historii své školy, příběh konkrétního žáka či učitele, ale i způsob vyučování nebo vzhled tříd. Výstava přibližuje výsledky práce celkem 15 týmů z různých regionů České republiky.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 15. března 2017 v 15 hodin, součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka výstavy za účasti většiny tvůrců a odborných garantů jednotlivých panelů. V rámci doprovodného programu bude promítán film Vyšší princip - promítání bude spojeno s komentářem historika PhDr. Petra Koury, Ph.D., Ludmily Fousové a Antonína Dvořáka, pamětníků událostí, kteří byli inspirací literární předlohy tohoto snímku.

Projekt Školákem ve válečných letech si klade za cíl přivést mládež k porovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení. „Zapojení do projektu a bádání o historii vlastní školy během okupace pomáhá mladým lidem také budovat vztah k vlastní škole, hledat a vidět příběhy lidí - učitelů i žáků - s ní spojených nejen v historii, ale i dnes,“ uvedla Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy, který se na projektu podílí. 

V jeho zahajovací fázi projekt sponzorovala mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience. Slavnostní vernisáž finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.  

 

Kontakty:
Jan Špringl
vedoucí vzdělávacího odd. Památníku Terezín
T: +420 602 540 972
E: springl@pamatnik-terezin.cz

Tomáš Bederka
vedoucí oddělení vnějších vztahů PedF UK
T: +420 607 860 106
E: tomas.bederka@pedf.cuni.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.