Výstava nabídne proměny Zdíkova paláce i pohled na pohřební schrány Přemyslovců

06.09.2018 10:55|příspěvkové organizace

Vývoj a historickou úlohu jednoho ze tří olomouckých kopců nad řekou Moravou představí v olomouckém Arcidiecézním muzeu nová výstava Zde se nacházíte s podtitulem Václavské náměstí v proměnách času.

 

Ve třech částech ukáže jednak přestavby nejvýznamnější středověké památky návrší, tzv. Zdíkova paláce, za posledních 100 let včetně nyní připravované stavební úpravy. Dále představí nedávno nalezený historický poklad – schrány, v nichž byly uloženy pozůstatky olomouckých údělných knížat a osobností Klášterního Hradiska. A navíc zde budou velkoformátové fotografie míst, která byla (podobně jako Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum Olomouc) oceněno prestižním označením Evropské dědictví.

Stavební úpravy Zdíkova paláce
Zdíkův palác zkoumali v průběhu 20. století několikrát historici umění i archeologové, a navíc byl předmětem stavebních úprav. V souvislosti s prohlášením celého areálu národní kulturní památkou v roce 1962 a snaze zpřístupnit jej veřejnosti, rozpracoval do roku 1969 architekt Jan Sokol společně s Miloslavem Burianem studii jasně odlišující moderní zásahy od původních struktur. Díky tomu bylo možné v 70. a 80. letech například zvednout střechy nad ambitem, odkrýt románská okna a vestavět ochoz pro návštěvníky paláce. 

Další adaptace se týkaly v letech 1998 až 2006 budov kapitulního děkanství kvůli rozhodnutí zřídit zde Arcidiecézní muzeum. Nyní je nachystána druhá fáze rekonstrukce areálu. V podkroví hlavní budovy děkanství by měly vzniknout další výstavní prostory a nově navržené je i zpřístupnění Zdíkova paláce. Autorem přestavby je architekt Jan Šépka, který se podílel již na první fázi rekonstrukce. Šépka navazuje na původní Sokolův záměr a do prostor paláce vkládá prvky, které se jasně odlišují od stávajících historických částí. Při tvorbě nových prvků se záměrně omezuje na beton, sklo a kov, tedy moderní materiály, které se ve středověku v této formě nepoužívaly. Dotváří tak pestrý areál, kde lze vnímat hodnoty v neopakovatelné koláži stylů a rozmanitého tvarosloví architektury.

Šépka architekti – navrhovaný stav exteriéru paláce, 2018.

Pohřební schrány olomouckých Přemyslovců 
Téměř tisíc let staré ostatky pravděpodobně přemyslovských knížat, zakladatelů olomouckého Klášterního Hradiska Oty I. (1045 - 1087), Oty III. (1122 -1160), jejich manželek Eufemie a Durancie, olomouckého biskupa Jana III. († 1157) a premonstrátského opata na Hradisku Roberta I. († 1269) znovuobjevili koncem minulého roku v kostele sv. Štěpána Prvomučedníka v Klášterním Hradisku zdejší farář Bedřich Přemysl Hanák a historik umění Leoš Mlčák.

Zatímco ostatky odvezli archeologové začátkem letošního srpna k dalšímu zkoumání do Prahy, cínový sarkofág a malovanou dřevěnou schránu, v níž byly kosti uloženy, si mohou zájemci prohlédnout na výstavě. Ostatky nejstarších olomouckých Přemyslovců mají také přímý vztah k Václavskému náměstí – v 15. století byly dočasně umístěny v katedrále sv. Václava. Důvodem bylo zřejmě to, že husité zničili klášterní kostel na Hradisku, kam se ostatky vrátily až v 17. století. Ovšem během Třicetileté války zde zřejmě švédští vojáci hledali cennosti, a tak násilím otevřeli kryptu a tělesné pozůstatky v areálu rozházeli. Zachránili je za opata Bedřicha Schinalia, kdy je pietně vložili do cínové schránky.

Odborníci určí, jestli se jedná o ostatky olomouckých Přemyslovců.

Velkoformátové fotografie – European Heritage Label
Arcidiecézní muzeum Olomouc je společně s Přemyslovským hradem v rodině 38 významných evropských lokalit, které získaly prestižní ocenění European Heritage Label. Nyní je budou mít lidé možnost zhlédnout všechny na velkoformátových fotografiích.

Označení Evropské dědictví přibližuje místa s historickými a kulturními milníky spojujícími obyvatele i jednotlivé státy Evropské unie. Umožňuje cestovat nejen v čase, ale i po jednotlivých zemích od archeologických nalezišť k architektuře, od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním. Během chvíle je tak možné navštívit klášter Cluny ve Francii, Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či proslulé gdaňské loděnice v Polsku a dozvědět se přitom více o těchto místech. 

Výstavu společně pořádají Zastoupení Evropské komise v České republice, Muzeum umění Olomouc a Národní památkový ústav, který je současně národním koordinátorem ocenění. Označení Evropské dědictví je součástí evropského programu Kreativní Evropa.

Program Dny evropského dědictví

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal
tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc| Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.