Nastavení cookies

Výstava Ex Oriente lux představí prvního orientalistu Rudolfa Dvořáka

08.11.2021 19:07|příspěvkové organizace

Národní knihovna ČR spolu s Orientálním ústavem AV ČR uvádí novou výstavu Ex Oriente lux, věnovanou Rudolfu Dvořákovi, zakladateli orientalistiky u nás. Expozice představí nejen dokumenty a literaturu, ale též část jeho umělecké sbírky.

 

Výstava Ex Oriente lux s podtitulem Mezi Orientem a probuzením Českého národa: Rudolf Dvořák (1860–1920) seznámí návštěvníky s osobností zakladatele a zároveň prvního profesora orientalistiky. Rudolf Dvořák byl významným arabistou, íránistou, turkologem a sinologem, který působil na Karlo-Ferdinandově univerzitě a dokonce byl jejím rektorem v letech 1915 – 1916. Dvořák též spolupracoval na Ottově slovníku naučném, kam přispěl hesly z oboru orientalistiky a po nějaký čas byl i hlavním redaktorem.

Výstava pořádaná Národní knihovnou ČR a Orientálním ústavem AV ČR ukáže Dvořákovo dílo, kam patří překlady i vlastní tvorba, archivní dokumenty a také předměty z jeho umělecké sbírky, která je v současné době uložena v Náprstkově muzeu.

Datum konání výstavy: 10. 11. 2021 – 8. 1. 2022
Čas: Po - So 9.00 - 19.00 hodin
Místo: Národní knihovna ČR, Výstavní chodba v přízemí (vchod A) Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK

Pro čtenáře NK vstup zdarma


Kontakt:
Bc. Lucie Šénvajc

Odd. PR a marketingu
Národní knihovna ČR
Klementinum 190, Praha 1
T: +420 221 663 277
​M: +420 604 695 717
E: lucie.senvajc@nkp.cz 
W: www.nkp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.