Výstava 100 let očima fotografů ze Sbírky SČF

25.07.2018 10:33|příspěvkové organizace

Století, které uplynulo od založení Československa v roce 1918, nabízí nepřeberné množství dokumentů i vzpomínek a stejně nekonečnou řadu fotografií. U příležitosti tohoto významného výročí spojily své síly NIPOS a Svaz českých fotografů. Vznikla tak výstava, která se představí na několika místech v Česku.

 

První její představení se uskuteční dne 8. 8. 2018 v 17 hodin ve vestibulu Národního archivu ČR, Archívní 1, Praha 4.

Jedenáct fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku – mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku každodennosti.

Na tuto netradičně pojatou výstavu připomínající naši minulost jste všichni zváni.

Kontakt:
Milan Sedláček

Odborný pracovník
NIPOS-ARTAMA
T: 736 704 228
E: sedlacek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.