Vyjádření vedení NGP k oficiální účasti na Benátském bienále

03.05.2019 10:18|příspěvkové organizace

Příští týden bude zahájen 58. ročník Mezinárodního bienále výtvarného umění v Benátkách. Ivan Morávek, pověřený řízením Národní galerie Praha, pověřil oficiálním zastoupením NGP komisaře Českého a Slovenského pavilonu Adama Budaka.

 

Vedení NGP a tým pracující na letošní prezentaci České republiky na benátském bienále vzal na vědomí rozhodnutí pověřeného ředitele, který oznámil, že se z pracovních důvodů letošního zahájení v Benátkách nezúčastní.

„Mrzí mě, že se nezúčastním této světové přehlídky umění. Současné úkoly a povinnosti, jejichž cílem je stabilizace instituce či zafixování letošního výstavního plánu, mi bohužel účast časově ani kapacitně neumožňují. Zastupováním NGP a české účasti na bienále jsem pověřil komisaře pavilonu Adama Budaka, o kterém jsem přesvědčen, že se zhostí úkolu více než profesionálně. Pana Budaka doprovodí tým Národní galerie, který mu bude nápomocen s celkovou organizací zahájení výstavy. Na závěr bych chtěl pogratulovat panu profesoru Kolíbalovi k jeho mimořádnému tvůrčímu počinu, jimž bude reprezentovat Českou republiku a přeji mu zasloužený úspěch a co nejvíce kladných reakcí na jeho dílo,“uvedl k aktuálním mediálním spekulacím Ivan Morávek.
 

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.