Nastavení cookies

Vyjádření MK ke komplexu Savarin

16.06.2022 11:50|ministerstvo

Vzhledem k tomu, že se v médiích objevila do obecného závěru zúžená pouze část celé věci ohledně komplexu Savarin, respektive jeden projekt, považuje MK za nezbytné uvést doplňující detaily:

 

Úvodem je nutné sdělit, že zamítnout projekt může pouze stavební úřad v rámci stavebního řízení, které stavební úřad ve věci vede, Ministerstvo kultury tedy stavbu projektu Savarin nezamítlo.

Ministerstvo kultury je pouze dotčeným orgánem, který byl požádán stavebním úřadem o potvrzení či změnu  závazného stanoviska Magistrátu hl. m Prahy (MHMP), odboru památkové péče k projektu  Ing. arch. Jakuba Ciglera. Ministerstvo kultury  toto původně kladné závazné stanovisko MHMP k projektu J. Ciglera změnilo na nepřípustné. Navrhované řešení  neodpovídá  zájmům ochrany kulturně historických hodnot na území památkové rezervace (MPR) v hlavním městě.  Realizace záměru by znamenala velký rozsah prací, které překračují hranice míry přijatelnosti pro tak cenné a exponované území, jako je jádro MPR a současně kulturního statku, zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO. Z hlediska  veřejného zájmu je nežádoucí zničit i dosud nepostižené lokality a stavby na území MPR a zcela popřít historický vývoj, tradiční stavitelství s tradičními způsoby zakládání. Na základě výše uvedeného  MK  toto závazné stanovisko k projektu J. Ciglera změnilo na nepřípustné.

Co se týče realizace obnovy vnitrobloku Savarin, pak lze sdělit, že Ministerstvo kultury takovouto komplexní obnovu nevylučuje, když se seznámilo s projektem T. Heatherwicka pro vnitroblok Savarin, který má i kladné stanovisko Národního památkového ústavu, a je připraveno jeho realizaci podpořit, pokud bude v rámci stavebního řízení k tomu vyzváno.  Ministerstvo kultury se negativně vyjádřilo ohledně původně navrhovaného projektu J. Ciglera v rámci stavebního řízení, což je nyní projednáváno v rámci rozkladového řízení.   


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.