Vyhlášení výběrových dotačních řízení pro rok 2019

12.10.2018 15:01|ministerstvo

Ministerstvo kultury, odbor muzeí, vyhlašuje výběrová dotační řízení pro rok 2019 v těchto dotačních programech:

 

  • Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), část C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 
     
  • Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví
     
  • Podpora expozičních a výstavních projektů
     
  • Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

 

Podmínky, formuláře žádostí a termíny pro jejich podání jsou zveřejněny zde

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.