Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu kuturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR na rok 2019

25.02.2019 09:31|ministerstvo

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2019 výběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR.

 

Výzva, formulář žádosti a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na stránce https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2019-1924.html
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.