Vydání publikace k životnímu jubileu

09.02.2018 17:40|příspěvkové organizace

U příležitosti významného životního jubilea svého emeritního ředitele doc. Jaromíra Kubíčka vydala Moravská zemská knihovna v Brně publikaci Bibliograf mezi regály. Její slavnostní předání oslavenci proběhlo ve čtvrtek 1. února 2018. 

 

Do kolektivní monografie přispěli dlouholetí spolupracovníci Jaromíra Kubíčka zejména z oblasti bibliografie, ale také z oborů knihovědy a dějin knihoven, stejně jako žurnalistiky. Celoživotní práce Jaromíra Kubíčka na poli bibliografie byla oceněna již na podzim roku 2017, kdy v rámci 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů předala JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně pro řízení sekce živého umění, ocenění za celoživotní přínos a práci v oblasti česko-slovenské spolupráce na poli knihovnictví a bibliografie právě doc. Jaromíru Kubíčkovi a jeho dlouholetému slovenskému kolegovi doc. Miloši Kovačkovi.

Publikace Bibliograf mezi regály rozšířila na přelomu roku odborné publikace, které Moravská zemská knihovna v Brně vydává. V průběhu roku knihovna vydala kritické katalogy ke třem výstavám, odbornou publikaci věnovanou životu a dílu pedagoga, muzikologa a skladatele profesora Zdeňka Zouhara, edici Kancionálu Pavla Rašky z roku 1774, publikaci věnovanou Lafayettovi, Kołłatajovi a dalších francouzským a polským státním vězňům v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století, kolektivní monografie Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury a Mezníky bibliografie a v neposlední řadě edici textů Arne Nováka. Veškerá publikace knihovny je k dispozici na stránkách https://www.mzk.cz/publikace.


 

Kontakt:
Jindra Pavelková
T: 541 646 223
E: jindra.pavelkova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.