Nastavení cookies

Vychází studie věnovaná lidovému tanci v ČR

13.12.2021 17:52|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav mapuje v rámci své výzkumné činnosti další oblast českého profesionálního tance. Studie Lidový tanec autorek Jarmily Teturové a Kateřiny Černíčkové popisuje vývoj vedoucí k současné situaci tanečního folkloru v Česku.

 

Lidový tanec je sedmou studií on-line edice Český tanec v datech, která od roku 2019 mapuje český tanec z hlediska aktuálního vývoje infrastruktury, produkce, profesních a ekonomických podmínek.

Autorky přibližují novodobý vývoj a objasňují, jaká rozhodnutí a události vedly k současné podobě tanečního folkloru v Česku. Samostatná kapitola je věnována historii profesionálních souborů, které vznikaly po roce 1945. Studie vymezuje problematiku i terminologii a přináší i statistiky počtu folklorních kolektivů, lokalizaci jejich působení v rámci územně-správních celků (krajů); zabývá se jejich repertoárovým zaměřením a věkovou strukturou aj. Studie věnuje pozornost i festivalové infrastruktuře a přináší pro komparaci informace o postavení lidového tance v okolních státech. 

Edice Český tanec v datech bude pokračovat dalšími studiemi, například sborníkem textů o problematice publika nebo studií o uplatnění tance v eventové kultuře.

Studii lze stáhnout na tomto odkazu.

 

Kontakt: 
Anna Poláková

T: +420 721 431 516
E: anna.polakova@idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.