Nastavení cookies

Vychází monografie Antonín Heythum

16.05.2022 17:38|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vydává výpravnou monografii přibližující život a dílo Antonína Heythuma, významné osobnosti meziválečné výtvarné kultury v Československu a USA. Jde o první publikaci, která mapuje jeho rozsáhlé mezioborové dílo, zahrnující scénografii, architekturu, návrhy nábytku a průmyslový design, v širším kontextu. 

 

Heythumovo scénografické působení nesporně patří k vrcholům evropského scénického výtvarnictví dvacátých a třicátých let 20. století a na jeho poznatky a experimenty vycházející z avantgardního prostředí pak navázala řada dalších scénografů (např. František Tröster, František Muzika a další). Kromě scénografie se Heythum věnoval architektuře a tvorbě průmyslového designu (především nábytku). Díky svým výstavním projektům se v roce 1938 dostal do USA, kde se svou ženou zkoumali principy moderního výstavnictví a vyučovali. 

Ačkoliv Antonín Heythum významně zasáhl do několika uměleckých i průmyslových oborů v Československu i v USA, jeho tvorba byla zatím zpracována jen zlomkovitě bez širšího kontextu. Autorky publikace Vlasta Koubská a Radomíra Sedláková jako první pečlivě zmapovaly jeho rozsáhlé dílo v archivech na českém i americkém území a dokázaly tak komplexně popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti. 

Text monografie doprovází bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek, poznámkový aparát, úplný soupis Heythumových inscenací, rejstřík a resumé. 

Slavnostní uvedení publikace Antonín Heythum proběhne za přítomnosti autorek v úterý 17. května od 17:00 na adrese Nekázanka 16, Praha 1.  

Autorky: Vlasta Koubská a Radomíra Sedláková 
Grafička: Tereza Melenová 
Jazyk: čeština, angličtina 
Vydal Institut umění – Divadelní ústav, ISBN 978-80-7008-456-4, 444 stran. 
Cena: 1 600 Kč 

Publikace je dostupná na e-knihkupectví Prospero

Kontakt:
Anna Poláková

T: +420 721 431 516 
E: anna.polakova@idu.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.