Vybrané části areálu hradu Šternberk čeká obnova

21.12.2018 17:30|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk se dnes zúčastnil slavnostního zahájení IROP projektů NPÚ s názvem „Státní hrad Šternberk ‑ restaurování souboru kachlových kamen“ a Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“.

 

Akce se uskutečnila  na státním hradě Šternberk za účasti ministra a dalších zástupců Ministerstva kultury ČR, ředitele územní památkové správy Petra Šubíka, starosty Šternberku Stanislava Orsága, kastelánky Heleny Gottwaldové a čestných hostů.

„Připravovaný projekt obnovuje vybrané části areálu hradu Šternberk, které jsou z technického hlediska ve velmi špatném až havarijním stavu. Realizací obou projektů se výrazně zlepší technický stav této nádherné národní kulturní památky a  zvýší se atraktivita města i olomouckého regionu. Areál hradu má velký potenciál, který jistě obohatí  město o další plochy pro kulturní, společenské i rekreační využití. Citlivá úprava zvýrazní jeho historickou i estetickou hodnotu“, uvedl ministr kultury Antonín Staněk. 

Národní památkový ústav uspěl v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu s mnoha menšími projekty za téměř 15 milionů Kč. Cílem tohoto projektu za 1, 7 milionu korun je zrestaurování a zpřístupnění unikátního souboru 13 kachlových kamen na státním hradě Šternberk. Ty jsou ve špatném stavu a bez zásahu hrozí jeho zhoršení. Obnova kachlových kamen odstraní některé vady a poškození - praskliny,  korozi kovových prvků, velmi nekvalitní a neodborné předchozí úpravy, vydrolené spárování a další. Po realizaci budou tato kamna zpřístupněna v rámci prohlídkových okruhů.  Projekt přispěje ke zvýšení atraktivity města i regionu MAS Šternbersko.

Národní památkový ústav uspěl dále s projektem za téměř 49,9 milionu Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové Výzvy č. 48: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – INT. PROJ. ITI, který je jedinečnou příležitostí investovat také do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu České republiky. V pořadí druhý projekt zlepší technický stav a zázemí státního hradu Šternberk - kulturní památky, která je jednou z dominant olomouckého regionu, a která přispěje ke zvýšení atraktivity celého území. V projektu se bude obecně jednat o obnovovací práce (i havarijního stavu), restaurátorské práce, nový informační systém a prezentaci expozice. Projekt rovněž zvýší ochranu i zabezpečení památky a obnovuje i nově nastavuje využití parku. Kompletní obnovou projde také vstupní objekt strážního domku, který  přímo navazuje na městskou památkovou zónu a je prvním místem kontaktu s návštěvníkem. Po rekonstrukci bude tento objekt sloužit k prodeji vstupenek, suvenýrů, jako informační centrum, odpočinkový prostor, dále k prezentaci a i jako expoziční prostor.

Detailní popisy jednotlivých projektů naleznete v přílohách.

Projekt NPÚ Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“
Projekt NPÚ „Státní hrad Šternberk ‑ restaurování souboru kachlových kamen“

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.