Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2019

22.08.2019 17:20|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje na základě pověření Ministerstva kultury ČR dvakrát ročně v programu Krátkodobá mobilita výzvu GO AND SEE, která je určena na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Program GO AND SEE podporuje účastníky formou příspěvku na cestu a pobyt. Podpoření uchazeči mohou vycestovat na odborné konference, semináře, workshopy, zasedání mezinárodních networků nebo jako pozorovatelé na festivaly, přehlídky, výstavy, veletrhy a další odborné akce.

 

Uzávěrka druhého kola je již 12. září 2019. V roce 2019 bude mezi žadatele rozdělena ve dvou kolech částka 1 300 000 Kč.

„GO AND SEE vyplňuje chybějící druh podpory mezinárodní spolupráce v oblasti profesionálního umění. Smyslem má být především navázání kontaktů a samotný profesní růst účastníka a současně posílení exportu českého umění do zahraničí.”

Inspiraci načerpanou skrze program GO AND SEE účastníci zužitkovávají ke zkvalitnění tuzemské kulturní scény.”


Další informace o programu Krátkodobá mobilita – GO AND SEE najdete na webu www.idu.cz a na stránce projektu.

Kontakt:
Barbora Jermanová

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 169
M: +420 604 396 663
E: barbora.jermanova@idu.cz
W: www.idu.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.