Výběrové dotační řízení na rok 2018 na Podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

16.10.2017 11:10|ministerstvo

Přihlášky přijímá Odbor muzeí Ministerstva kultury do 15. prosince 2017.

 

Výběrové dotační řízení je vyhlášeno pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podle ustanovení § 10b odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) budou na základě výběrového dotačního řízení ze státního rozpočtu poskytovány v roce 2018 dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona.

Přihlášky zájemci adresují Ministerstvu kultury, Odboru muzeí, Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha 1 – Malá Strana do 15. prosince 2017.

Potřebné formuláře a další informace lze nalézt na webu Ministerstva kultury ZDE
 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Zástupce vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.