Vladimír List – výstava v Moravské zemské knihovně

21.03.2018 16:20|příspěvkové organizace

Od 8. dubna budou mít návštěvníci Moravské zemské knihovny možnost seznámit se prostřednictvím výstavy se životem a dílem významného inženýra elektrotechniky a vysokoškolského pedagoga Vladimíra Lista, který se zasloužil o vznik elektrifikační soustavy a technické normalizace v naší zemi. 

 

V. List se narodil 4. 6. 1877 v Praze, kde vystudoval techniku. Od podzimu 1908 působil na české technice v Brně. V tomto městě prožil pak většinu svého života, zemřel v Brně 27. 6. 1971. List se  zasloužil o vznik Elektrotechnické společnosti československé, Československé společnosti normalizační a o legislativu v oblasti elektrizace. V roce 1926 se podílel na vypracování projektu pražského metra. V říjnu letošního roku uplyne 90 let od ustavení Mezinárodní federace normalizačních organizací (ISA), ke kterému došlo v roce 1928 v Praze. V. List stál v čele této organizace v letech 1932 – 1934. Seznam publikační činnosti V. Lista zahrnuje asi 600 položek. Výstavu si mohou zájemci prohlédnout od 9. dubna do 26. května 2018 v Moravské zemské knihovně v Brně.

CO: Vladimír List (výstava)
KDY: 9. 4. – 26. 5. 2018
KDE: Foyer MZK / 2. patro

Kontakt:
PhDr. Martina Machátová
T: 541 646 170
E: Martina.Machatova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.